top of page

טופס הרשמה 
לפסטיבלי בלאגן 2023

logo.png
תחום עניין מועדף 
אני בחדר עם שותף ראשון
אני בחדר עם שותף שני
אני בחדר עם שותף שלישי
סה"כ לתשלום
4 ספרות רצופות

הרשמה לצמיד אינה כוללת לינה, ארוחות וחולצת פסטיבל

בסימון זה אני מצהיר כי קראתי את דפי ההסבר ותקנוני ההרשמה ומקבל את כל הרשום בהם

יש למלא את כל השדות הרלוונטים לפני שליחת הטופס

bottom of page